Ankel Marni - 5 Day's Collagen Mask 5天白滑鎖水面膜紙 (一盒5片)

  • Ankel Marni - 5 Day's Collagen Mask 5天白滑鎖水面膜紙 (一盒5片)
  • Ankel Marni - 5 Day's Collagen Mask 5天白滑鎖水面膜紙 (一盒5片)

Ankel Marni - 5 Day's Collagen Mask 5天白滑鎖水面膜紙 (一盒5片)

Ankel Marni 海洋骨膠原系列

5天白滑鎖水面膜紙 (一盒5片)
5 Days Collagen Mask

 

肌膚需要水份及骨膠原細緻的呵護,5天白滑鎖水面膜內含海洋膠原素及鎖水因子,24小時持續釋放保濕,令我們的骨膠原免受破壞。

 

活性成分
海洋...

$230.00
save to wishlist